BV of eenmanszaak?

Brochure Bedrijf startenWanneer u een bedrijf wilt starten, kunt u kiezen tussen verschillende rechtsvormen. Denk bijvoorbeeld aan een B.V., N.V., Vof of een eenmanszaak. Wij gaan dieper in op de B.V. en eenmanszaak.

Wat het verschil tussen een B.V. of eenmanszaak?

Bij de keuze tussen een eenmanszaak of B.V. gaat het vooral over belastingen en aansprakelijkheid. Je wilt de rechtsvorm kiezen waarbij je de minste belasting hoeft te betalen en de aansprakelijkheid zo klein mogelijk is. Echter zijn er ook andere verschillen, deze gaan we hieronder bespreken:

  • Oprichting

Bij een eenmanszaak zijn geen eisen bij de oprichting. Bij het oprichten van een B.V. is er een akte nodig van de notaris.

  • Kapitaalinbreng

Er is geen vereiste wanneer het op kapitaalinbreng aankomt bij een eenmanszaak. Echter, bij een B.V. moet er een minimale inbreng zijn van €0,01.

  • Bestuur

Er is daarnaast een verschil in wie de eigenaar is van de onderneming. Bij een B.V. zijn de aandeelhouders de eigenaar. Bij een eenmanszaak is dat de directeur.

  • Aansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak ben je als eigenaar hoofdelijk aansprakelijk. Als het bedrijf failliet gaat, dan kunnen schuldeisers zich verhalen op uw privévermogen. Bij een B.V. is dat niet zo.

  • Belastingen

Alle inkomsten bij een eenmanszaak zijn volledig privé en vallen onder de inkomstenbelasting. Bij een B.V. krijg je te maken met vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting over salaris (als dga) en dividend.

Wat zijn de voordelen van een B.V.?

Aan een B.V. zijn een aantal voordelen verbonden. Bij een B.V. ben je bijvoorbeeld niet hoofdelijk aansprakelijk zoals eerder aangegeven. Als directeur en aandeelhouder ben je niet privé aansprakelijk als de onderneming failliet gaat.

Daarnaast kan je makkelijk een vermogen opbouwen. Binnen een B.V. kan je sparen, bijvoorbeeld door een pensioen op te bouwen of winsten aan het eigen vermogen van de B.V. toevoegen.

Wat zijn de nadelen van een B.V.?

Een B.V. oprichten zonder tussenkomst van een notaris is niet mogelijk. Een B.V. kan je namelijk alleen oprichten met een notariële akte. Voor de oprichting van een eenmanszaak is de tussenkomst van een notaris niet nodig.

Daarnaast was het tot een aantal jaar geleden alleen mogelijk om een B.V. op te richten als je een startkapitaal had van minstens € 18.000,-. Sinds in oktober 2012 de wet Flex-BV in werking is getreden, kan je tegenwoordig echter met een startkapitaal van € 0,01 al een BV oprichten.

Een ander nadeel van de B.V. waar je rekening mee kan houden, zijn de hogere kosten die komen kijken bij het houden van de administratie. Voor de B.V. dient één keer per jaar een jaarrekening op te worden gesteld.

Wat zijn de voordelen van een eenmanszaak?

Een eenmanszaak heeft een aantal voordelen ten opzichte van een B.V.. Je hebt bijvoorbeeld geen businesspartner nodig. Hierdoor kan je eerder zelf beslissingen nemen binnen uw bedrijf.

Daarnaast is zoals eerder aangegeven geen startkapitaal nodig om een eenmanszaak op te richten. U kan vrij eenvoudig en goedkoop starten. Daarnaast is de boekhouding van een eenmanszaak relatief eenvoudig.

Wat zijn de nadelen van een eenmanszaak?

Echter zitten er nadelen aan een eenmanszaak. Je bent namelijk zelf als eigenaar hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat wanneer het bedrijf failliet gaat, de schuldeisers zich kunnen verhalen op je privévermogen. Daarnaast worden alle inkomsten van je onderneming belast in jouw inkomstenbelasting. Bij meer winst kom je uiteindelijk in een hoger belastingtarief terecht.

Verschil belasting eenmanszaak en B.V.

Bij een eenmanszaak betaalt u inkomstenbelasting over de winst (maximaal 52%). Dit komt omdat de winst als privé wordt gerekend. Een B.V. betaalt vennootschapsbelasting over de winst. De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een B.V. betaalt daarnaast inkomstenbelasting over zijn loon. Als de overgebleven winst privé wordt uitgekeerd, dan moet de vennootschap ook dividendbelasting inhouden en afdragen. De dga betaalt inkomstenbelasting over het uitgekeerde dividend in box 2), waarmee de dividenbelasting als voorheffing wordt verrekend.

Een B.V. heeft daarbij een iets lager gecombineerd belastingtarief dan een eenmanszaak, maar hogere kosten, onder meer door jaarrekeningverplichtingen. Een eigenaar van een eenmanszaak heeft onder voorwaarden recht op zelfstandigenaftrek. Starters mogen extra startersaftrek toepassen. Ondernemers die inkomstenbelasting betalen kunnen ook gebruikmaken van de mkb-winstvrijstelling.

Een B.V. wordt fiscaal aantrekkelijker naarmate de winsten hoger worden en de ondernemer niet direct alle gemaakte winst weer direct uit de B.V. haalt. In dat geval is het gecombineerde tariefsvoordeel groter dan de extra fiscale aftrekmogelijkheden van de eenmanszaak.

Vanwege de beperking van de aansprakelijkheid kan de B.V. voordelen bieden boven de eenmanszaak. De eenmanszaak biedt weer fiscale voordelen als de winst laag is.

Online B.V. oprichten?

Wilt u een B.V. oprichten? Hier kun je een offerte opvragen. De communicatie gaat online en je hoeft maar eenmalig langs te komen om alles te ondertekenen.

Meer blogberichten

Download brochure

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier