BV oprichten: Waar moet je op letten?

Gratis brochureDenkt u erover na om een BV op te richten? Dan is een overzicht met punten waarop u moet letten handig. En dat is precies wat wij u willen geven in dit artikel.

Eerst geven wij even een korte toelichting wat een BV (besloten vennootschap) precies is. Een BV is een rechtspersoon, die zelfstandig deelneemt aan het rechtsverkeer. Dat betekent dat de BV alle rechten en plichten van het bedrijf draagt. Een BV kan schulden hebben, contracten afsluiten en aansprakelijk worden gesteld. Omdat een rechtspersoon niet zelf kan handelen, is er een vertegenwoordiger nodig, die in het bestuur van de BV zit en in dienst is van het bedrijf.

Wat zijn de voordelen van een BV?

Er zijn verschillende reden waarom je een BV zou willen oprichten. Het beginnen van een BV heeft verschillende voordelen:

Voordeel 1: Beperkte aansprakelijkheid

Uw privévermogen wordt veilig gesteld. Als bestuurder van uw BV bent u niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden, dat is uw BV. Heeft u een eenmanszaak of VOF, dan kunnen schuldeisers zich wel verhalen op uw privévermogen.

Voordeel 2: Minder belasting over uw winst

U betaalt minder belasting dan bij een eenmanszaak of VOF.

· Bij een eenmanszaak of VOF betaalt u belasting inkomstenbelasting over uw winst. In de eerste schijf bedraagt dit 37,07% belasting voor uw inkomen t/m 73.031 euro en alles boven de grens van 73.031 euro 49,50%.

· Bij de BV wordt t/m 200.000 euro 19% vennootschapsbelasting geheven over uw winst en voor de winst over 200.000 euro betaalt u 25,8% vennootschapsbelasting.

Voordeel 3: Een BV is aantrekkelijker voor investeerders

Bij het oprichten bepaalt u als oprichter hoeveel aandelen worden uitgegeven en voor welke waarde. Het aandelenkapitaal is het totaal wanneer u het aantal aandelen vermenigvuldigd met de waarde per aandeel.

Wanneer uw BV een investeerder zoekt, kan u ervoor kiezen een deel van uw bedrijf in vorm van aandelen te verkopen aan aandeelhouders voor een bepaald bedrag.

Voordeel 4: Reputatie

Over het algemeen hebben BV's een betrouwbaardere reputatie, omdat er een notariële akte is vereist. Bij een eenmanszaak of VOF is er geen controle door de notaris. Daarnaast kan iedereen gemakkelijk een eenmanszaak starten.

Wat kost een BV oprichten?

Met een bv krijgt u te maken met notariskosten om een notariële akte op te stellen, inschrijfkosten bij KVK en kosten voor het bijhouden van een administratie. De tarieven voor oprichting bij een notaris verschillen per notaris. Gemiddeld kost dit tussen de € 500 en € 1.000. Bij KVK betaalt u eenmalig € 75,00 om uw bedrijf in te schrijven.

Jaarstukken deponeren

Daarnaast zijn er kosten voor het bijhouden van een administratie. Uw BV moet elk jaar jaarstukken opstellen en deponeren bij KVK. Welke gegevens u moet inleveren, hangt af van de omvang van uw bedrijf. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor de administratie van een BV voor de administratie liggen tussen de € 600 en € 1.800.

BV oprichten: waar moet je op letten?

De oprichting van een BV vindt plaats bij een notaris. De notaris stelt een akte van oprichting op voor uw besloten vennootschap, een wettelijk verplicht document. Een notariële akte is dus een onmisbaar onderdeel van bij de oprichting.

Statuten van de BV

In de notariële akte staan de statuten. Hierin staan de bepalingen en regels van het bedrijf. Het is verplicht om de volgende zaken op te nemen in de statuten:

· Naam en vestigingsplaats van de BV

· Doel van de BV

· Soorten aandelen

· Regels voor de overdracht van aandelen

· Waarde van aandelen

· Zeggenschap van aandeelhouders

· Besluitvorming

· Blokkeringsregeling

· Benoeming en ontslag van bestuurders

· Ontbinding van de rechtsvorm

Startkapitaal vereiste van een BV

Voor het jaar 2012 was er een verplicht startkapitaal van € 18.000,- voor het oprichten van een BV. Deze vereiste is aangepast, waardoor het verplichte startkapitaal voor een BV nu € 0,01 bedraagt. Dit maakt de rechtsvorm BV laagdrempelig voor iedereen.

Functies verdelen bij oprichting BV

Een BV oprichten kunt u alleen of samen doen. Elke BV heeft op zijn minst drie functies die door verschillende personen of door één persoon kunnen worden uitgevoerd:

· Oprichter

· Bestuurder

· Aandeelhouder

Inschrijving Kamer van Koophandel bij oprichten BV

Een BV dient u altijd in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit kunt u doen tot maximaal een week na de oprichting van uw onderneming. U krijgt vervolgens een KvK-nummer. Wanneer u uw BV niet inschrijft binnen een week bij De KvK, bent u hoofdelijk aansprakelijk.

Meer blogberichten

Download brochure

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier