Holding of BV: Wat is het verschil?

Gratis brochureHet hebben van een holding en een BV kan fiscale en financiële voordelen voor u brengen, zeker als u een BV onder een holdingstructuur brengt. Maar wat zijn precies de voordelen en nadelen van deze structuur? Dan leggen wij u uit.

Wat is een BV?

Een BV (besloten vennootschap) is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de bestuurders in principe niet hoofdelijk aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden. Een BV kan u alleen of met anderen oprichten.

Het kapitaal van een BV is verdeeld in aandelen. Deze zijn in bezit van de aandeelhouders. De hoogste macht ligt bij deze aandeelhouders. Dit betekent dat zij het (stem)recht hebben om beslissingen te nemen over het bedrijf. Aandelen kunnen ook recht geven op een deel van de winst. Dit is het winstrecht.

Een BV is wettelijk verplicht elk jaar een jaaropgave te deponeren bij de KvK en jaarlijks een algemene vergadering van aandeelhouders te organiseren en te houden.

Wat is een holding?

Een holding is de hoogste vennootschap is binnen een groep van ondernemingen. Een holding wordt ook wel een moedervennootschap genoemd. Een holding is vaak een BV. Het is de BV waarin belangrijke bezittingen zijn ondergebracht van andere ondernemingen. Zoals de winst of het bedrijfspand. De holding is eigenaar van de aandelen in de werkmaatschappij, wat vaak een BV is.

Wat zijn de voordelen van een BV?

Een BV heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere rechtsvormen zoals een eenmanszaak of VOF. Enkele voorbeelden zijn als volgt:

U bent niet hoofdelijk aansprakelijk:

Uw privévermogen wordt veilig gesteld. Als bestuurder van uw BV bent u niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden, dat is uw BV. Bij een eenmanszaak of VOF kunnen schuldeisers zich wel verhalen op uw privévermogen.

Aantrekkelijker voor investeerders:

Bij het oprichten van een BV bepaalt u als oprichter hoeveel aandelen worden uitgegeven en voor welke waarde. Het aandelenkapitaal is het totaal wanneer u het aantal aandelen vermenigvuldigd met de waarde per aandeel.

Wanneer uw BV een investeerder zoekt, kan u ervoor kiezen een deel van uw bedrijf in vorm van aandelen te verkopen aan aandeelhouders voor een bepaald bedrag.

Reputatie van de BV

BV's hebben over het algemeen een betrouwbaardere reputatie, omdat er een notariële akte is vereist. Bij een eenmanszaak of VOF is er geen controle door de notaris. Daarnaast kan iedereen gemakkelijk een eenmanszaak starten.

Wat zijn de nadelen?

Er zitten echter ook nadelen aan het hebben van een BV. Eén van de grootste nadelen van de BV ten opzichte van de eenmanszaak zijn het niet hebben van enkele belastingvoordelen. Een eenmanszaak kan namelijk beroep doen op de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling. Door al deze aftrekposten hoef je relatief weinig belasting te betalen bij een lage winst. Het kan dus vanuit een fiscaal oogpunt verstandiger zijn om te kiezen voor een eenmanszaak of VOF als de verwachte winst onder de € 75.000 ligt.

Daarnaast zijn er meer administratieve verplichtingen bij een BV dan bij bijvoorbeeld een eenmanszaak. Zo mag een BV alleen opgericht worden door een notaris. Ook wanneer een extra aandeelhouder gaat deelnemen in de BV zal hier een notaris aan te pas moeten komen. Of als je bijvoorbeeld de naam van je BV wilt wijzigen in de statuten.

Wat zijn de voordelen van een holding?

We hebben het eerder gehad over holdings, maar wat zijn precies de voordelen? Daar gaan wij het nu over hebben.

Risico's afdekken

Als ondernemer met een holdingstructuur zorgt u ervoor dat u uw activiteiten scheidt van de waardevolle zaken, zoals bijvoorbeeld uw website, merkrecht en de winst van uw BV. Door deze zaken onder te brengen in uw holding, kan u ze niet verliezen als de BV onder de holding failliet zou gaan. De BV wordt ook wel een werk-BV genoemd. Het eerder genoemde van faillissement werkt als volgt. De curator kan bij afwikkeling van het faillissement niet bij de zaken in de holding. Bij de zaken in de werk-BV daarentegen, kan hij wel. Hetzelfde geldt voor derden die vorderingen hebben op de werk-BV.

Hypotheeklening

Het geld dat u in de holding opspaart kan u gebruiken voor het kopen van een huis. De holding kan namelijk gebruikt worden als een ‘bank’, waarbij je holding een lening aan jou verstrekt. Een belangrijk voordeel hierbij is dat u daardoor geen rente hoeft te betalen aan de bank, maar aan de holding. De rente-aflossingen komen dus terug in de holding BV en gaan niet naar de bank.

Wat zijn de nadelen?

Het grote nadeel is dat een holding extra werk oplevert. U dient zoals bij de BV ook de boekhouding van de holdingmaatschappij bij te houden, een jaarrekening op te stellen en deze te deponeren bij de kamer van Koophandel. Er zijn dus operationele kosten verbonden aan een holdingmaatschappij. En ook al is het eenmalig, u krijgt ook te maken met oprichtingskosten van een holding.

In een situatie dat er activa van andere BV’s gaat worden ingebracht in de holding, zal deze op de juiste waarde dienen te worden getaxeerd. Dit is vaak specialistisch werk, waar dus dan ook weer kosten aan verbonden zijn.

Meer blogberichten

Download brochure

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier