Wat staat er zoal in een hypotheekakte?

Gratis brochure


Een hypotheekakte is een notariële akte waarin afspraken staan tussen hypotheekgever en hypotheeknemer. Als je een hypotheek aangaat moet je een hypotheekakte bij de notaris tekenen. De notaris zorgt er met de hypotheekakte voor dat alles juridisch goed geregeld is en dat deze wordt ingeschreven bij het Kadaster.

Wat staat er zoal in een hypotheekakte?

Naast de hoogte van het bedrag van de lening, de partijen en de voorwaarden waaronder de lening is aangegaan, staan er ook een aantal bedingen (voorwaarden) in de akte. Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op de waarde van de woning. Stel dat je jouw hypotheek niet meer kan betalen omdat je bijvoorbeeld werkloos bent geworden, dan mag de bank jouw huis (het onderpand van de lening) op de veiling verkopen om zo (een deel van) het uitgeleende geld terug te ontvangen. Niet zo gek toch dat de bank een aantal voorwaarden stelt.

Welke bedingen zijn er?

 • Huurbeding: de bank wil niet dat je je woning verhuurt aan andere mensen zonder zijn toestemming. Een verhuurde woning is minder waard omdat een huurder huurbescherming heeft en niet zomaar uit de woning gezet kan worden.
 • Zodra de bank de woning gaat verkopen op een veiling (als je je hypotheek niet betaalt), wil hij een goede prijs ontvangen tijdens de openbare verkoop en dat lukt niet met huurders in de woning.
 • Beheersbeding met daaraan gekoppeld het ontruimingsbeding: achterstallig onderhoud kan de waarde van de woning erg verminderen. Het beheersbeding wordt opgenomen in de hypotheekakte om de hypotheekgever te verplichten zijn woning in goede staat te onderhouden.
 • Het ontruimingsbeding houdt in dat de bank de woning mag ontruimen als er een achterstand is ontstaan bij de betaling en de hypotheekgever/eigenaar onvoldoende medewerking verleent aan de executieverkoop. De woning wordt ontruimd en de geldverstrekker kan de woning snel op een veiling verkopen.
 • Beding ter voorkoming van het wegneemrecht: alles wat de koper van de woning nagelvast aan de woning heeft bevestigd (badkamer, keuken en aanbouw) moeten worden achtergelaten bij verkoop. De koper mag deze niet meenemen naar zijn nieuwe woning.
 • Niet wijzigingsbeding: een woning is bedoelt om in te wonen en niet om andere zaken in te doen. Zo mag je van je woning geen hotel, winkel of kroeg maken.

Is een hypotheekakte hetzelfde als een koopakte?

Nee, een hypotheekakte gaat over de lening van het geld voor bijvoorbeeld de aankoop van je woning. De koopakte is hetzelfde als de koopovereenkomst. Hierin staan alle afspraken die je maakt met de verkoper m.b.t. de overdracht van de eigendom van de woning.

Meer blogberichten

Download brochure

Waarom Notaris Bas

 • Scherpe prijzen
 • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
 • Makkelijk en snel
 • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
 • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier