Leveringsakte

De leveringsakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden inmiddels zijn verlopen. Meer weten? Alle informatie leest u hier.
Gratis brochure


Vraag offerte aan

€ 635 *

Leveringsakte nodig? Dan heb je waarschijnlijk net je droomhuis gekocht of verkocht. Het is dan belangrijk dat het huis officieel op naam van de koper moet komen te staan. Bij Notaris BAS zetten wij voor u de puntjes op de i. Bij Notaris BAS helpen wij u deskundig, snel en voordelig.

 

Wat is een leveringsakte?

Bij de koop of verkoop van een huis moet je in Nederland altijd naar de notaris. Dat staat zo in de wet. In een leveringsakte komt het huis op naam van de koper - de notaris checkt of de koper aan alle voorwaarden heeft voldaan. Ook zorgt de notaris voor een goede financiële afwikkeling van de verkoop en hij schrijft de akte van levering in de openbare registers van het kadaster. De koper krijgt dan een officieel bewijs dat het huis van hem is. Soms stelt de notaris vooraf ook de koopovereenkomst op, maar dat hoeft niet.

Een leveringsakte opstellen is in de meeste gevallen geen ingewikkelde kwestie. Met een standaardakte zit je vaak al goed. Dan ga je dus naar Notaris Bas. Zodat het wel perfect geregeld is, zonder dat je tegen torenhoge kosten aanloopt. Kopers kiezen meestal de notaris - zij betalen namelijk ook de notariskosten (k.k. in zo'n advertentie staat voor kosten koper).

Heel af en toe volstaat de standaard werkwijze of de basis van de akte van levering niet. Dan kan Bas je soms toch helpen met meerwerk. Maar in enkele gevallen zal hij je moeten verwijzen naar Abma Schreurs Notarissen voor een scherpe offerte op maat. Notaris Bas kan dit niet altijd bij aanvang 100% beoordelen. In elk geval is het volgende voor Notaris Bas een must:

 • Het gaat om een bestaande woning of een bestaand appartement dus niet om nieuwbouw of een lidmaatschapsrecht
 • De verkoper is particulier en staat niet onder bewind, onder curatele of is failliet
 • Indien (een van) de verkopende partij(en) is overleden, dan is er een (ingeschreven) verklaring van erfrecht beschikbaar
 • Er wordt niet verkocht door de geldverstrekker
 • Verkoper en koper in Nederland wonen, Nederlands spreken en minimaal 18 jaar zijn
 • Er hoeven geen nieuwe erfdienstbaarheden te worden gevestigd
 • Er is een makelaar betrokken die zorgt voor het (voorlopig) koopcontract
 • Is er geen makelaar betrokken bij de (ver)koop van uw huis? Ook hiervoor kun je contact met ons opnemen

Wat kost een leveringsakte?

Een leveringsakte kost bij Notaris BAS €599,- inclusief BTW.

* Dit tarief is een vanaf-prijs inclusief 21% btw voor een basis leveringsakte. Misschien is meerwerk noodzakelijk.

Voor iedere getekende akte moet een bijdrage van € 8,22 (exclusief BTW) worden afgedragen aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ten behoeve van het kwaliteitsfonds. Uit het kwaliteitsfonds wordt onder meer het toezicht op de notariële beroepsgroep betaald.

leveringsakte

 

Wat staat er in een leveringsakte?

In de leveringsakte staan alle afspraken die de koper en de verkoper gemaakt hebben in het getekende voorlopige koopcontract. Wat in de leveringsakte staat, moet dus kloppen met wat in de eerder getekende koopovereenkomst staat. Het kan dat de notaris, in overleg met alle betrokken partijen, de afspraken nog aanvult. Dit kan bijvoorbeeld als de notaris op een bepaald onderdeel de rechtszekerheid onvoldoende gewaarborgd acht.

Wat staat er dan bijvoorbeeld?

 • de kadastrale gegevens van de woning (het pand), zoals gemeente, sectie en nummer
 • de namen van de huidige eigenaren van het pand
 • de titel van de overdacht, een geldige titel is bijvoorbeeld de koopovereenkomst
 • de aankoopprijs
 • overdrachtsbelasting
 • erfdienstbaarheden en andere bijzondere bepalingen die op het huis rusten

Wanneer mag een akte van levering getekend worden?

De akte van levering voor een woning mag pas getekend worden als de wettelijke bedenktijd van 3 dagen om zijn, als aan alle afspraken uit het koopcontract voldaan is, het geld op de derdenrekening (kwaliteitsrekening) van de notaris staat en de notaris kan verklaren dat de woning vrij is van hypotheken en beslagen.

Op het moment dat de koper de leveringsakte heeft getekend en de notaris de akte heeft ingeschreven in het kadaster is de eigendom overgegaan.

Levering en hypotheek

Kan ik je helpen met de leveringsakte én de hypotheekakte? Dat scheelt jou en mij extra werk. En dus verreken ik dat voordeel met je in een superscherp combitarief. Want een huis kopen kost heel wat! Dat snap ik.

Ook voor de hypotheekakte geldt: als het geen bijzondere situatie is, ben je bij Notaris Bas goed, snel en voordelig uit.

Bekijk de combi akte

Doe een offerteaanvraag

Leveringsakte

Waarom Notaris Bas

 • Scherpe prijzen
 • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
 • Makkelijk en snel
 • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
 • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier