Gratis brochure


Als jullie uit elkaar gaan, komt er een moment dat jullie elkaars spullen gaan verdelen (CD van jou, CD van mij*). In de tijd dat jullie bij elkaar waren, hebben jullie van alles samen opgebouwd; bezittingen maar ook schulden. Bijvoorbeeld jullie huis, meubels, auto en hypotheek.

En net zoals jullie goederen, moet ook jullie woning (en eventuele hypotheek) verdeeld worden. Deze verdeling gebeurt met een akte van verdeling.

Wat is een akte van verdeling?

Een akte van verdeling is een notariële akte en moet dus worden opgemaakt door een notaris. In de akte wordt de woning verdeeld als jullie uit elkaar gaan door een scheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of het eindigen van de relatie bij samenwonen. Jullie goederen worden verdeeld in een onderhandse overeenkomst of een echtscheidingsconvenant. De akte van verdeling wordt, na ondertekening bij de notaris, ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster en zorgt ervoor dat het duidelijk is van wie het huis is.

Waarom een akte van verdeling?

Als het huis waarin jullie wonen op beider namen staat, jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of als de woning door de door jullie gemaakte huwelijkse voorwaarden gemeenschappelijk eigendom is, worden de lasten van de woning in de meeste gevallen gedeeld door beide partners. Als jullie uit elkaar gaan en één van jullie in de woning wil blijven wonen, zal de vertrekkende partner (meestal) niet meer willen delen in de kosten voor de woning waar niet meer in gewoond wordt. Om het huis en de (eventuele) hypotheek op naam van de achterblijvende partner te zetten, is een akte van verdeling nodig. Om te voorkomen dat de partner die niet meer in de woning woont wel nog aansprakelijk is voor de hypotheek die op de woning rust, moet het huis op één naam staan. De akte van verdeling maakt dat de woning op één naam komt te staan. Ook worden er in de akte van verdeling afspraken gemaakt over de hypotheek die op de woning rust. Als de akte van verdeling is ingeschreven bij de openbare registers van het Kadaster, staat het huis op één naam.

Wanneer heb je geen akte van verdeling nodig?

Een akte van verdeling is niet nodig als u niet beiden eigenaar bent van de woning.

Als jullie de woning willen verkopen op het moment dat jullie uit elkaar gaan, hoeft er geen akte van verdeling te komen. Jullie verkopen dan het huis en verdelen de opbrengst.

Wat staat er in een akte van verdeling?

In de akte staan, naast al jullie persoonlijke gegevens, alle afspraken die jullie samen gemaakt hebben die betrekking hebben op de woning en de hypotheek.

Woning op één naam

In de akte van verdeling komt te staan op wiens naam de woning komt te staan, met andere woorden, wie wordt eigenaar van de woning. Ook wordt de hypotheek op één naam gezet.

Hypotheek afsluiten?

Er zijn twee manieren om de hypotheek op naam te zetten van de partner die in het huis blijft. Dit kan met een ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid of met het oversluiten van een hypotheek.

Bij ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid ga je naar de bank. De bank maakt een akte van ontslag en stuurt deze naar de notaris. Deze akte teken je dan samen met de akte van verdeling bij de notaris.

Bij het oversluiten van een hypotheek lost de partner die het huis op naam krijgt de hypotheek in zijn geheel af en sluit op eigen naam een nieuwe hypotheek af. Op deze manier vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ander automatisch. De hypotheekakte voor de nieuwe hypotheek wordt bij de notaris getekend. Voor de mogelijkheden voor een nieuwe hypotheekakte of het oversluiten van uw hypotheek, kunt u contact met ons opnemen.

* bekend liedje van Acda en de Munnik

Bekijk onze diensten

Download brochure

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier