Gratis brochure


KIK staat voor Keten Integratie Kadaster. KIK is van toepassing wanneer er gebruikt gemaakt wordt van het geautomatiseerde verwerkingssysteem van het Kadaster. Dit geautomatiseerde verwerkingssysteem wordt gebruikt door jouw notaris om een hypotheekakte en leveringsakte aan te leveren bij het Kadaster. Bij het gebruik van dit systeem rekent het Kadaster het laagste inschrijvingstarief en dat noem je het KIK tarief.

Waarom is het KIK tarief voordeliger?

 • het geautomatiseerde verwerkingssysteem maakt het mogelijk om de verwerking van aktes te versnellen;
 • er zijn minder handelingen nodig
 • de processen vergemakkelijken de werkzaamheden van het Kadaster. 

KIK akte

Van dit verwerkingssysteem wordt niet door alle Nederlandse geldverstrekkers gebruik gemaakt. De bank moet als geldverstrekker een KIK-akte aanmaken. De KIK-akte bestaat uit een Kadasterdeel en een niet-Kadasterdeel. In het Kadasterdeel wordt informatie beschreven die van belang is voor de inschrijving in het openbaar register en de verwerking in de Basisregistratie Kadaster.  

Beperkingen van de KIK

Let op: er zijn een aantal beperkingen verbonden aan dit geautomatiseerde proces. Er kan geen gebruik gemaakt worden van het KIK-systeem als:

 • er sprake is van een gedeeltelijk perceel
 • er sprake is van erfopvolging
 • er beperkte rechten van toepassing zijn
 • één van de eigenaren per volmacht tekent
 • één van de eigenaren handelt in verschillende hoedanigheden
 • het verkochte deel uitmaakt van een nieuwbouw- of bouwproject
 • één van de partijen in het buitenland woont
 • de koop een overbruggingshypotheek betreft

Inschrijvingsvereisten KIK

Nadat de documentatie door het geautomatiseerde verwerkingssysteem is verwerkt, verifieert het Kadaster of het ter inschrijving aangeboden stuk aan de technische en juridische inschrijvingsvereisten voldoet. Als dit het geval is, wordt het ingeschreven in de openbare registers en de Basisregistratie Kadaster.

Bekijk onze diensten

Download brochure

Waarom Notaris Bas

 • Scherpe prijzen
 • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
 • Makkelijk en snel
 • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
 • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier