Gratis brochure


Een overdrachtsakte is een akte die wordt opgemaakt door de notaris waarbij de eigendom van een huis van overgaat van de verkoper op de koper. Voordat er getekend kan worden door de notaris, koper en verkoper worden een aantal controles uitgevoerd om te bevestigen dat de akte gepasseerd kan worden. Zo kijkt de notaris o.a. of de verkoper echt de eigenaar is, of er beslagen op de woning rusten, of de woning goed is beschreven in de akte en of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. De afspraken die in deze akte staan, moeten gelijk zijn aan de afspraken die in de koopovereenkomst staan. Nadat de akte getekend is, schrijft de notaris de akte in bij het Kadaster. Op dat moment is de eigendom van de woning overgedragen. De koper is dan officieel eigenaar.

Wat gebeurt er precies?

Wanneer een huis wordt verkocht is het de taak van de notaris om 2 soorten aktes op te maken: de leveringsakte en de hypotheekakte. Een ander woord voor overdrachtsakte is de transportakte of de leveringsakte.

Wat staat er in de overdrachtsakte?

 • Persoonsgegevens van de koper en de verkoper zoals geboortedatum, gegevens legitimatiebewijs en woonplaats
 • Omschrijving van de woning
 • De koopsom van de woning
 • Hoe de verkoper de woning heeft verkregen
 • Bepalingen koopovereenkomst
 • Bijzondere lasten, zoals bijvoorbeeld recht van overpad
 • Hoeveel overdrachtsbelasting er betaald moet worden

Waar moet ik op letten bij een woningoverdracht?

Voordat je officieel eigenaar bent van je nieuwe woning mag je altijd nog één keer in de woning kijken om een laatste controle uit te voeren. Tijdens deze laatste controle kun je kijken of de woning volledig volgens afspraak wordt overgedragen. Voor de koper is het verstandig om de lijst van roerende zaken mee te nemen en voor de verkoper is het verstandig om ervoor te zorgen dat de zaken die mee verkocht zijn ook daadwerkelijk in de woning aanwezig zijn (bijvoorbeeld de koelkast, gordijnen, etc.)

Wanneer is het volledig afgehandeld?

De eigendomsoverdracht is volledig afgehandeld als een afschrift van de overdrachtsakte door de notaris bij het Kadaster wordt ingeschreven. Bij het Kadaster worden alle onroerende zaken geregistreerd. In het Kadaster kun je dus opzoeken wie de eigenaar van elk huis is en welke hypotheek erop rust. Deze inschrijving is openbaar: iedereen kan ernaar informeren.

Bekijk onze diensten

Download brochure

Waarom Notaris Bas

 • Scherpe prijzen
 • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
 • Makkelijk en snel
 • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
 • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier