Gratis brochure


Een vennootschap is een organisatievorm die gebruikt wordt als één of meerdere personen willen samenwerken om de baten en lasten van een economische activiteit te delen. Simpel gezegd: je werkt in jouw/jullie bedrijf om winst te maken. Maak je verlies? Dan draai je daar ook (samen) voor op. Om je wegwijs te maken, geeft Notaris Bas je graag een korte uitleg over de verschillende ondernemingsvormen.

Welke soorten vennootschappen zijn er?

Als je jouw bedrijf wilt beginnen, kijk je eerst naar welke ondernemingsvormen er zijn. Daarna kies je de rechtsvorm die het best bij jou past.

Er bestaan verschillende basisvennootschapsvormen, zoals:

  • besloten vennootschap (B.V.)
  • naamloze vennootschap (N.V.)
  • maatschap
  • vennootschap onder firma

Van deze basisvormvennootschapsvormen zijn de vennootschap onder firma en de maatschap de enige vorm zonder rechtspersoonlijkheid.

Naast deze vennootschapsvormen, bestaan er nog andere bedrijfsvormen, zoals een eenmanszaak of een (coöperatieve) vereniging/stichting.

Rechtspersoonlijkheid

Natuurlijke personen hebben rechten en plichten. Zoals bijvoorbeeld belasting betalen. Bedrijven kunnen ook rechten en plichten hebben, dan is er sprake van bedrijven met rechtspersoonlijkheid. Het bedrijf is dan een rechtspersoon.

Wat is een Besloten vennootschap (B.V.)?

Een B.V. is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn met hun privé vermogen voor eventuele schulden. Het kapitaal van een B.V. is verdeeld in aandelen en de personen die aandelen hebben, noem je aandeelhouders. Zij mogen beslissingen nemen over het bedrijf. Aandelen kunnen ook recht geven op (een deel van) de winst. Een B.V. kun je alleen of met meerdere personen oprichten. Dit doe je met een notariële akte bij de notaris. De notaris zet de statuten (de spelregels) in de oprichtingsakte en verzorgt de inschrijving van de B.V. bij de Kamer van Koophandel.

Wat is een Naamloze vennootschap (N.V.)?

Een N.V. is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden. Het kapitaal van een N.V. is verdeeld in aandelen, die in het bezit zijn van de aandeelhouders. De hoogste macht ligt bij deze aandeelhouders. Zij kunnen dus beslissingen over het bedrijf nemen. Het oprichten van een N.V. gebeurt met een notariële akte bij de notaris. In deze akte worden de statuten (spelregels) opgenomen en de notaris zorgt voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Wat is een maatschap?

Een maatschap is een vorm van samenwerking tussen minimaal 2 personen. De maatschap is een personenvennootschap waarbij iedere maat mede-eigenaar is. Je hoeft geen startkapitaal te hebben om een maatschap op te richten. Omdat de maatschap geen rechtspersoon is, is iedere maat met privévermogen aansprakelijk. In een maatschapsovereenkomst kun je allerlei afspraken maken, zoals bijvoorbeeld hoe verdelen we de winst samen? heeft iedereen gelijke bevoegdheden?

Wat is een Vennootschap onder firma (vof)?

Een vennootschap onder firma is een bedrijf waarin minimaal 2 personen samenwerken. Iedereen die meedoet, is vennoot (mede-eigenaar). Een vof is geen rechtspersoon, dit betekent dat vennoten met hun eigen geld aansprakelijk zijn voor eventuele schulden in het bedrijf. Ook als de schulden door een andere vennoot zijn gemaakt.

Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak ben je de enige die verantwoordelijk is voor jouw bedrijf. Let wel op dat je privé aansprakelijk bent voor eventuele zakelijke schulden. Je moet een administratie voor jouw eenmanszaak bijhouden en je moet belastingaangifte doen. Je richt jouw zaak op door je in te schrijven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Aanmelden bij de belastingdienst is dan niet meer nodig. Dit gebeurt automatisch.

Hoewel het gek klinkt, kun je in jouw eenmanszaak personeel aannemen. Hoeveel werknemers maakt niet uit, er is geen maximum aantal werknemers. Uiteraard moet je voor het personeel loonheffingen en sociale premies betalen.

Let op: freelancers of zzp'ers worden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als eenmanszaak. Dit omdat freelancer of zzp'er geen officiële rechtsvorm is.

Eigen besloten vennootschap beginnen?

Notaris Bas staat voor je klaar. Vraag een offerte aan zodat ik gericht advies kan geven als je een online B.V. gaat oprichten.

Bekijk onze diensten

Download brochure

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier