De prijzen genoemd op de tarievenpagina zijn voor het opstellen van een basisakte. Misschien is meerwerk noodzakelijk. Dat bekijken we per geval. De tarieven van meerwerk vind je hieronder.

De tarieven van de hypotheekakte, leveringsakte en combi akte zijn gebaseerd op het zogenaamde KIK tarief van het kadaster. Indien het kadaster geen KIK tarief kan hanteren dan rekenen we het daadwerkelijke tarief aan je door.

Tarieven meerwerk

Algemeen

  Tarief incl. BTW
Extra (telefonisch) contact of correspondentie buiten standaard werkwijze, per 15 minuten € 25,00
Wijzigen afgesproken passeerdatum of tijdstip, per wijziging € 95,00
Stukken per post in plaats van per e-mail, per postzending € 15,00
Herinnering storten waarborgsom of andere gelden, per herinnering € 31,00
Bedrag in depot houden, inclusief depotovereenkomst (exclusief rente en kosten) € 215,00
Overboeking van gelden naar partijen en/of derden, per overboeking € 13,00
Annuleren opdracht, reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief, tenminste 200 euro -
Betalingsverkeer regelen met andere notaris (inclusief zogenaamd "Baarns beslag") € 75,00
Ondertekenen akte tijdens avondopenstelling € 75,00


Hypotheek, Levering en Combinatie

Veel voorkomend Tarief incl. BTW
Aflossen van een krediet, persoonlijke lening, polis, per stuk € 61,00
Royeren (doorhalen) bestaande hypotheek, per akte € 200,00
Extra inschrijvingskosten indien digitale inschrijving kadaster (KIK) niet mogelijk, per akte (meer info) € 59,00
Ondertekenen extra stukken t.b.v. geldverstrekker (zoals offerte, depotakte, verpanding) € 55,00
Niet tijdig ontvangen kopie ID, rekeningnummer of andere gevraagde stukken € 15,00
Opstellen losse koopovereenkomst € 500,00
Werkzaamheden in geval van erfpacht, per koopovereenkomst/leveringsakte € 85,00
Werkzaamheden in geval van appartementsrechten, per koopovereenkomst/leveringsakte € 85,00
Koopsom en/of lening boven € 500.000,00 per akte € 121,00
Verhoogde inschrijving bij hypotheek € 30,00
Onderzoek herkomst gelden  € 121,00

Familierecht

Specifieke wensen

 
Indien één van onderstaande punten voor jullie situatie/wensen van toepassing is, wordt onze basisakte op maat voor jullie gemaakt.  
Per specifieke wijziging € 91,00
* Slechts één van de partners is eigenaar van de inboedelgoederen;
* Jullie dragen de kosten van de huishouding in een andere verhouding dan naar evenredigheid. bijv. ieder voor 50% (denk hierbij aan boodschappen, huur, rentelasten etc.);
* Slechts één van de partners is eigenaar van de gezamenlijke bewoonde woning;
* Bij de aankoop van de gezamenlijke woning heeft één van de partners meer eigen geld ingebracht dan de ander;
* De gemeenschappelijke goederen dienen bij overlijden niet aan de partner toe te komen;
* Jullie bouwen geen partnerpensioen op bij een pensioenmaatschappij;
* Jullie wensen bijzondere afspraken vast te leggen.

 

 
Indien jullie privé-eigendommen hebben die bij overlijden moeten toekomen aan de partner dienen jullie dit vast te laten leggen in een testament. Afhankelijk van de verdere samenstelling van jullie gezin, ontvangen jullie voor de kosten van twee testamenten een offerte op maat.
Houden jullie er rekening mee dat uiterlijk 5 weken voor de gewenste passeerdatum een bespreking met een kandidaat-notaris ingepland dient te worden.
 
   
Minder vaak voorkomend  
Aflosnota opvragen (zonder bekende passeerdatum) € 45,00
Aflosnota opnieuw opvragen € 45,00
Inschakelen tolk door de notaris, per afspraak € 150,00
Herinnering of hernieuwing VVE opgave, per herinnering of hernieuwing € 35,00
Telefonisch contact met derden vanaf het vijfde gesprek € 15,00
Akte opvragen bij kadaster, per akte € 22,00
Kamer van Koophandel (Kvk) uittreksel, per uittreksel € 19,00
ECH aanmelding passeren hypotheek t.b.v. geldverstrekker, per aanmelding € 25,00
Extra recherchekosten i.v.m. meer dan 1 perceel, per perceel € 25,00
Hypothecaire inschrijving i.v.m. overbruggingshypotheek, per inschrijving € 150,00
Notariële volmacht, per volmacht € 305,00
Onderhandse volmacht, per volmacht € 65,00
Toestemmingsverklaring echtgenoot € 65,00
Opnemen bepalingen specifiek verkoopsysteem (bv Koopgarant), per set € 90,00
Opvragen (papieren) afschrift/kopie akte € 60,00
Opvragen (digitaal) afschrift 1 jaar na passeerdatum, per afschrift € 25,00
Retourboeken gelden naar verstrekker, per verstrekker (ook bij verplaatsen passeerdatum) € 65,00
Betalingen aan het buitenland, per betaling € 45,00
Rangwisseling voor hypotheken, per rangwisseling € 240,00
Spoedzaken (passeren binnen een week na ontvangst van de benodigde (hypotheek) stukken), per akte € 185,00
Nader onderzoek naar beschikkingsbevoegdheid e/o titel, vanaf € 500,00
Nader onderzoek en correspondentie terzake bijzondere bepalingen (zoals voorkeursrecht, optierecht, anti-speculatiebeding), vanaf € 95,00
Vragen noodzakelijke toestemming derden (t.b.v. vestigen hypotheek), per derde € 95,00
Werkzaamheden i.v.m. doorhalen beslag, per beslag € 198,00
Wijzigen afrekening € 30,00
Inschrijving koopovereenkomst € 200,00
Uitschrijving koopovereenkomst € 200,00
Verdeling verkoopopbrengst tussen partijen, vanaf € 50,00
Werkzaamheden bij verliesgevende verkoop en restschuld € 100,00
Werkzaamheden in geval van lidmaatschapsrecht in plaats van eigendom woning € 195,00
Werkzaamheden in verband met afwijkende fiscale verklaring, vanaf € 50,00
Kosten no show per uur (exclusief gevolgkosten), vanaf € 217,50
Particuliere hypotheekverstrekker € 150,00
   
Alle wijzigingen die worden doorgegeven nadat de ontwerp akte is verzonden, kunnen extra kosten met zich meebrengen.  

Nog steeds vragen over onze meerwerkprijzen? Stuur mij gerust een bericht via het formulier op de contactpagina.

Contact

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier