Ik reken scherpe marktconforme tarieven!

Offerte aanvragen

De prijzen genoemd op de tarievenpagina zijn voor het opstellen van een basisakte. Misschien is meerwerk noodzakelijk. Dat bekijken we per geval. De tarieven van meerwerk vind je hieronder.

De tarieven van Hypotheek, Levering en Combi akte zijn gebaseerd op het zogenaamde KIK tarief van het kadaster. Indien het kadaster geen KIK tarief kan hanteren dan rekenen we het daadwerkelijke tarief aan je door. Zie voort meer informatie de link in de prijslijst hieronder en https://www.kadaster.nl/kik

Tarieven meerwerk

Algemeen


Tarief incl. BTW
Telefonisch (advies) gesprek buiten standaard werkwijze, per 15 minuten € 25,00
Wijzigen afgesproken passeerdatum of tijdstip, per wijziging € 95,00
Stukken per post in plaats van per e-mail, per postzending € 15,00
Herinnering storten waarborgsom of andere gelden, per herinnering € 30,25
Bedrag in depot houden, inclusief depotovereenkomst (exclusief rente en kosten) € 215,00
Uitbetaling van gelden (inclusief verkoper), per overboeking € 12,50
Annuleren opdracht, reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief, tenminste 200 euro
-
Betalingsverkeer regelen met andere notaris (inclusief zogenaamd "Baarns beslag") € 75,00
Ondertekenen akte tijdens avondopenstelling € 75,00


Hypotheek, Levering en Combinatie

Veel voorkomend Tarief incl. BTW
Aflossen van een krediet, persoonlijke lening, polis, per stuk € 61,00
Royeren (doorhalen) bestaande hypotheek, per akte € 195,00
Extra inschrijvingskosten indien digitale inschrijving kadaster (KIK) niet mogelijk, per akte (meer info) € 49,00
Ondertekenen extra stukken t.b.v. geldverstrekker (zoals offerte, depotakte, verpanding
€ 55,00
Niet tijdig ontvangen kopie ID of andere gevraagde stukken, per herinnering
€ 15,00
Opstellen losse koopovereenkomst € 475,00
Werkzaamheden in geval van appartementsrechten, per koopovereenkomst/leveringsakte
€ 85,00
Werkzaamheden in geval van erfpacht, per koopovereenkomst/leveringsakte
€ 85,00

Minder vaak voorkomend
Aflosnota opnieuw opvragen, per nota (ook bij verplaatsen passeerdatum) € 45,00
Extra passeertijd in verband met aanwezigheid eigen tolk, per afspraak € 100,00
Inschakelen tolk door de notaris, per afspraak € 150,00
Herinnering of hernieuwing VVE opgave, per herinnering of hernieuwing € 35,00
Telefonisch contact met derden vanaf het vijfde gesprek € 15,00
Akte opvragen bij kadaster, per akte € 21,50
Kamer van Koophandel (Kvk) uittreksel, per uittreksel € 19,00
ECH aanmelding passeren hypotheek t.b.v. geldverstrekker, per aanmelding € 25,00
Extra recherchekosten i.v.m. meer dan 1 perceel, per perceel € 25,00
Hypothecaire inschrijving i.v.m. overbruggingshypotheek, per inschrijving € 150,00
Notariële volmacht, per volmacht € 305,00
Onderhandse volmacht, per volmacht € 50,00
Toestemmingsverklaring echtgenoot € 65,00
Opnemen bepalingen specifiek verkoopsysteem (bv Koopgarant), per set € 90,00
Retourboeken gelden naar verstrekker, per verstrekker (ook bij verplaatsen passeerdatum) € 65,00
Betalingen aan het buitenland, per betaling € 45,00
Rangwisseling voor hypotheken, per rangwisseling € 240,00
Spoedzaken (passeren binnen een week na ontvangst van de benodigde (hypotheek) stukken), per akte € 185,00
Nader onderzoek naar beschikkingsbevoegdheid e/o titel, vanaf € 95,00
Vragen noodzakelijke toestemming derden t.b.v. vestigen hypotheek, per derde € 95,00
Werkzaamheden i.v.m. doorhalen beslag, per beslag € 198,00
Wijzigen afrekening € 30,00
Inschrijving koopovereenkomst € 195,00
Uitschrijving koopovereenkomst € 150,00
Werkzaamheden bij verliesgevende verkoop en restschuld € 100,00

Nog steeds vragen over onze meerwerkprijzen? Stuur mij gerust een bericht via het formulier op de contactpagina.

Contact