De prijzen genoemd op de tarievenpagina zijn voor het opstellen van een basisakte. Misschien is meerwerk noodzakelijk. Dat bekijken we per geval. De tarieven van meerwerk vind je hieronder.

De tarieven van de hypotheekakte, leveringsakte en combi akte zijn gebaseerd op het zogenaamde KIK tarief van het kadaster. Indien het kadaster geen KIK tarief kan hanteren dan rekenen we het daadwerkelijke tarief aan je door.

Meerwerk registergoed

Algemeen meerwerk

  Tarief incl. BTW
Annuleren opdracht, doorsturen dossier direct na ontvangst  €         75,00
Annulering opdracht, reeds verrichte werkzaamheden tegen uurtarief, ten minste  €       200,00
Betalingsverkeer regelen met andere notaris (inclusief zogenaamd 'Baarns Beslag')  €         95,00
Depot: Bedrag in depot houden, inclusief opstellen depotovereenkomst tegen uurtarief, ten minste  €       200,00
ECH (Elektronische Communicatie Hypotheken): het aflossen van een lening indien geldverstrekker hierbij is aangesloten  €         25,00
Kadaster: extra inzage (meer dan één onderpand), per perceel  €         25,00
Kamer van Koophandel: opvragen statuten, per rechtspersoon  €         20,00
Kamer van Koophandel: opvragen statuten en extra onderzoekskosten, per rechtspersoon   €         32,00
Kamer van Koophandel: opvragen uittreksels, per rechtspersoon twee uittreksels  €         25,00
Koopovereenkomst: voorbereiden, opstellen en laten tekenen van de koopovereenkomst, muv praktijk Amsterdam *  €       500,00
Koopovereenkomst: inschrijven bij kadaster, notariële kosten  €       140,00
Koopovereenkomst: uitschrijven bij kadaster, notariële kosten  €       140,00
Kredieten: afkoop polis  €         60,00
Kredieten: aflossen van een krediet, persoonlijke lening, polis, per stuk  €         65,00
Kosten inzake het verplicht raadplegen van de Basisregistratie Personen, het Verificatie Informatie Systeem, het faillissementenregister en het curateleregister. Indien meer dan 2 personen, per persoon  €         27,00
Niet tijdig ontvangen (voor 5 werkdagen voor passeren) van kopie ID, rekeningnummer of andere gevraagde stukken  €         15,00
Onderzoek beschikkingsbevoegdheid: vererving d.m.v. met een verklaring van erfrecht van een andere notaris tegen uurtarief, ten minste  €       175,00
Onderzoek beschikkingsbevoegdheid: Vererving d.m.v. met een verklaring van erfrecht die is ingeschreven in het kadaster   €         95,00
Onderzoek naar bijzondere bepalingen (zoals voorkeursrecht, optierecht, anti-speculatiebeding tegen uurtarief, ten minste  €         95,00
Opvragen aflosnota (zonder bekende passeerdatum)  €         45,00
Opvragen (papieren) afschrift/kopie akte  €         65,00
Opvragen (digitaal) afschrift 1 jaar na passeerdatum, per afschrift  €         25,00
Opvragen huwelijkse voorwaarden bij de rechtbank  €         35,00
Opvragen akte bij kadaster, per akte  €         25,00
Restschuld: werkzaamheden bij verliesgevende verkoop en restschuld, bijv toestemming vragen bank, vanaf  €       125,00
Opvragen toestemming derden, niet zijnde echtgenoot of partner, inclusief opstellen toestemmingsverklaring   €       100,00
Opvragen toestemming echtgenoot/echtgenote/partner ivm artikel 1:88 BW, inclusief toestemmingsverklaring  €         65,00
Overboeken gelden naar het buitenland (per land verschillend)  €         45,00
Overboeken gelden ten behoeve van aflossing(en), tussenpersoon, taxatie en/of eigen gelden, per keer  €         15,00
Poortwachterstoeslag (Onderzoek herkomst gelden, per bron)   €       150,00
Poortwachterstoeslag (Onderzoek herkomst gelden afkomstig van rechtspersoon, per bron)  €       425,00
Stukken per post verstrekken  €         15,00
Spoedtarief: pbinnen een week na ontvangst van de benodigde (koopovk of hyp) stukken, per akte  €       185,00
Terugboeken (hypotheek-)gelden (bijvoorbeeld in verband met uitstel passeerdatum)  €         65,00
Tolk bij passeren inschakelen en overige werkzaamheden (exclusief kosten tolk)  €       150,00
Uitschrijven: royeren (doorhalen) hypotheekakte icm levering en/of hypotheekakte, maximaal twee royementen  €       242,00
Uitschrijven: royeren (doorhalen) hypotheekakte icm levering en/of hypotheekakte, meer dan twee royementen, per royement  €       170,00
Verdeling (verkoop)opbrengst of te ontvangen bedrag tussen partijen tegen uurtarief, ten minste  €         50,00
Verklaring waardeloosheid beslag: werkzaamheden ivm doorhalen beslag, per beslag  €       235,00
Verzoekschrift opmaken voor machtiging kantonrechter  €       215,00
Volmacht (notarieel, bijvoorbeeld voor ondertekenen hypotheek) opmaken en ondertekenen  €       325,00
Volmacht (onderhands), opmaken en ondertekenen  €         75,00
Wijziging passeerdatum binnen 5 werkdagen tot 24 uur voor passeren  €         95,00
Wijziging passeerdatum binnen 24 uur voor passeren  €       150,00
Wijziging passeerdatum: opnieuw opvragen aflossingnota  €         45,00
   
* Honorarium koopovereenkomst A'dam zit in honorarium levering en hypotheek verwerkt  


Meerwerk in het bijzonder voor levering

  Tarief incl. BTW
Aanmanen: herinnering stellen bankgarantie, storten waarborgsom of andere gelden, per herinnering  €         35,00
Afwijkende fiscale verklaring tegen uurtarief, ten minste   €         95,00
Koopsom boven 700.000 euro  €       121,00
Opnemen bepalingen specifiek verkoopsysteem (bijv Koopgarant of Koopzeker), per set  €       125,00
Overdracht recht van erfpacht  €         95,00
Overdracht appartementsrecht  €         95,00
Vereniging Van Eigenaren herhaald opvragen informatie (meer dan één keer)   €         35,00


Meerwerk in het bijzonder voor vestigen (losse) hypotheken

  Tarief incl. BTW
Extra onderpand in nieuwe hypotheekakte opnemen (waaronder begrepen een overbruggingslening)  €       175,00
Opnemen en controle vereisten uit specifiek verkoopsysteem (bijv Koopgarant of Koopzeker), per set  €       125,00
Lening boven de 700.000 euro  €       121,00
Ondertekenen extra stukken tbv geldverstrekker (zoals offerte, depotakte, verpanding)  €         55,00
Rangwisseling hypotheek verzorgen. Per rangwisseling  €       275,00
Toestemming opvragen eerdere hypotheekhouder   €         50,00
Toestemming opvragen derde (bijvoorbeeld Wooncompagnie/Intermaris)   €         50,00
Verhoogde inschrijving opnemen  €         40,00


Meerwerk familierecht

Specifieke wensen (Indien één van onderstaande punten voor jullie situatie/wensen van toepassing is, wordt onze basisakte op maat voor jullie gemaakt.)

  Tarief incl. BTW
Per specifieke wijziging  €       91,00
* Slechts één van de partners is eigenaar van de inboedelgoederen;  
* Jullie dragen de kosten van de huishouding in een andere verhouding dan naar evenredigheid. bijv. ieder voor 50% (denk hierbij aan boodschappen, huur, rentelasten etc.);  
* Slechts één van de partners is eigenaar van de gezamenlijke bewoonde woning;  
* Bij de aankoop van de gezamenlijke woning heeft één van de partners meer eigen geld ingebracht dan de ander;  
* De gemeenschappelijke goederen dienen bij overlijden niet aan de partner toe te komen;  
* Jullie bouwen geen partnerpensioen op bij een pensioenmaatschappij;  
* Jullie wensen bijzondere afspraken vast te leggen.  
   
   
Indien jullie privé-eigendommen hebben die bij overlijden moeten toekomen aan de partner dienen jullie dit vast te laten leggen in een testament. Afhankelijk van de verdere samenstelling van jullie gezin, ontvangen jullie voor de kosten van twee testamenten een offerte op maat.  
Houden jullie er rekening mee dat uiterlijk 5 weken voor de gewenste passeerdatum een bespreking met een kandidaat-notaris ingepland dient te worden.  

Nog steeds vragen over onze meerwerkprijzen? Stuur mij gerust een bericht via het formulier op de contactpagina.

Contact

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier