Algemeen

Identiteitscontrole door de notaris. Wat betekent dat voor jou?

Als je mij om advies vraagt of als ik een akte voor jou maak, dan ben ik wettelijk verplicht jouw identiteit te controleren en in bepaalde gevallen 'ongebruikelijke transacties' te melden. Hieronder lees je over de gevolgen die dat voor jou heeft.

De notaris controleert jouw identiteit
Ik ben als notaris wettelijk verplicht om jouw identiteit te controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs zijn. Ik vraag je daarom bij elk notarisbezoek jouw legitimatiebewijs mee te nemen, ook als je eerder jouw legitimatiebewijs aan mij hebt laten zien. Het is van belang dat je het legitimatiebewijs meeneemt dat ook in de ontwerpakte staat vermeld die door mij wordt toegestuurd.

Ik heb een buitenlands legitimatiebewijs. Kan de notaris mijn identiteit dan controleren?
Ja, als je in het bezit bent van een geldig buitenlands paspoort. Heb je een ander soort legitimatiebewijs, overleg dan met mij of dit bewijs voldoende is voor de identificatie.

Mag de notaris een kopie maken van jouw legitimatiebewijs?
Ja, wij notarissen zijn een van de weinigen die van het originele legitimatiebewijs een kopie mogen maken en die kopie veilig op ons kantoor mogen bewaren. Wil je weten wat ik met deze en andere persoonsgegevens doe? Elke notaris heeft een eigen website met daarop een privacyverklaring. In die privacyverklaring wordt uitgebreider ingegaan op de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Politiek prominent persoon
Ik moet ook onderzoeken of je een politiek prominent persoon bent, ook wel PEP (political exposed person) genoemd. Dit vanwege de risico's die verbonden zijn aan de dienstverlening aan politiek prominente personen. Een politiek prominent persoon is bijvoorbeeld een staatshoofd, maar ook een bestuurder van een landelijke politieke partij of een lid van de hoogste rechterlijke macht. Ook familieleden van politiek prominente personen worden als politiek prominent persoon aangemerkt.

Ik informeer bij jou of je een politiek prominent persoon bent en vraag je hierover een document in te vullen. Op basis hiervan beslis ik of ik meer onderzoek moet doen naar bijvoorbeeld risico's van witwassen of financiering van terrorisme. Ik kan op basis van dit onderzoek ook besluiten de opdracht niet uit te voeren.

De notaris moet ongebruikelijke transacties melden
Wij notarissen zijn, net als advocaten en accountants, verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij een meldpunt van de overheid. Dit geldt ook voor de voorbereiding van een dergelijke transactie. De overheid staat ons niet toe jou op de hoogte te brengen van de melding. Ik controleer voorgenomen transacties van jou aan de hand van een lijst van indicatoren. Ook kan ik besluiten om de aan mij verleende opdracht niet uit te voeren.

Mijn meldingsplicht geldt niet voor alle werkzaamheden. Je kunt bij mij informeren voor welke diensten de meldingsplicht geldt. Ook heb ik geen meldingsplicht in de oriënterende fase. Dat is de fase voordat ik daadwerkelijk start met de dienstverlening aan jou. Je moet immers vrij zijn om in deze oriënterende fase alles met mij te bespreken. Mijn meldingsplicht geldt pas vanaf het moment dat ik een zaak daadwerkelijk in behandeling neem en het duidelijk is dat de gevraagde werkzaamheden onder de meldingsplicht vallen.

Notaris Bas

Hoe zit het met negatieve rente bij het kopen van een huis?
Notaris Bas neemt maatregelen i.v.m. coronavirus
Wat is een notaris?
Wat is een notariële akte?
Wat betekent passeren, passeerafspraak en passeerlocatie?
Hoe zijn de kosten van een akte opgebouwd?
Waarom is er soms een verschil in tarieven voor verschillende locaties?
Waarom kost mijn akte meer dan de vanaf prijs op de website?
Kan ik altijd bij Notaris Bas terecht?
Wie zit er achter Notaris Bas?
Hoe lang duurt een passeerafspraak?
Kan ik jullie bellen en om advies vragen?
Kan ik zelf kiezen op welke locatie en wanneer ik terecht kan voor het passeren?
Wanneer ontvang ik gelden waarop ik recht heb en wanneer moet ik mijn verplichtingen betalingen?
Waarom vraagt de notaris waar jouw geld vandaan komt?
Is een digitaal afschrift een officieel afschrift?
Waarom negatieve rente
Wat is een hypotheekgever?

Hypotheekakte

Wat is een hypotheek?
Wat is een royement?
Wat is het inschrijvingsbedrag in de akte en waarom is dit soms hoger dan mijn lening?
Ik heb mijn woning “kosten koper” verkocht. Waarom krijg ik nu toch een rekening?
Wat is een aflosnota en waarom is die belangrijk?
Moet ik zelf naar de notaris voor het tekenen van de akte?

Voor een hypotheekakte moet je volgens de wet zelf bij de notaris verschijnen of je kunt dan de notaris vragen om een notariële volmacht op te stellen die jij tekent. Ook in dat geval moet je in persoon bij de notaris verschijnen. Als je een volmacht tekent zal de notaris later de hypotheekakte passeren zonder dat jij erbij bent. Let op, het opmaken van een notariële volmacht brengt extra kosten met zich mee. Zie de meerwerktarieven op de website.

Wie kiest de notaris?

Leveringsakte


Samenlevingscontract


Oprichting BV


Klantenportaal

Waarom maakt Notaris Bas gebruik van een klantenportaal?

Als notariskantoor werken wij met jouw persoonsgegevens en andere vaak zeer vertrouwelijke informatie. Wij gaan uiteraard op een zeer zorgvuldige en zo veilig mogelijke manier om met deze gegevens. Het zal je niet ontgaan zijn dat hierin ook de wet en regelgeving steeds verder wordt aangescherpt en eisen stelt aan onder meer de wijze van communiceren en het beveiligen van gegevens die worden verzonden. De beroepsorganisatie van het Notariaat (KNB) is in dit verband van oordeel dat het onversleuteld verzenden van ontwerpakten en andere persoonlijke informatie per e-mail onvoldoende veilig is. Om jouw gegevens goed te beschermen werkt Notaris Bas daarom met een klantenportaal. In dit portaal worden de ontwerpakten en andere persoonlijke stukken geplaatst. De toegang tot jouw stukken in het portaal is beveiligd met een persoonlijke toegangscode die je zelf aanmaakt. De extra stap die hierdoor nodig is om deze stukken in te zien, is dus een beveiliging om te zorgen dat een ander geen inzage heeft in deze stukken.

Uiteraard doen wij er alles aan om het werken met het portaal zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, zodat jouw gegevens goed zijn beschermd, maar ook goed toegankelijk zijn voor jou. Mocht het gebruik aanleiding geven tot vragen of opmerkingen vernemen wij dat dan ook graag.

Waarom lukt het aanmaken van een account niet?

We hebben voor jou een account aangemaakt voor ons klantenportaal.

Om die reden ontvang je een eerste e-mail van ons met een link.

Stappen

1.Met de link uit de e-mail start je de procedure voor het instellen van de klantenportaal op.

Na het klikken op de link dien je je e-mailadres in te voeren.

2.Je ontvangt een tweede mail. Door te klikken op de link in deze e-mail wordt de browser (=internet) geactiveerd waarbij je een wachtwoord kunt vastleggen. Het wachtwoord dient minimaal 8 tekens te bevatten, waarvan minimaal 1 hoofdletter en 1 cijfer.

3.Na het klikken op "Instellen wachtwoord", log je in op het klantenportaal.

4.Je ontvangt nog een derde e-mail ter bevestiging van het instellen van het wachtwoord.

Let op! Mogelijk is deze e-mail in de spam map terecht gekomen.

Wat betekent foutcode 102 bij het inloggen?

Na het instellen van een wachtwoord dient dit wachtwoord bevestigd te worden. Dit gebeurt door middel van het klikken op de link die in de tweede ontvangen e-mail staat.

Let op! Mogelijk is deze e-mail in de spam map terecht gekomen.

Waarom kan ik mijn dosier niet openen?

Klik bij het gewenste dossier op het icoon aan de voorzijde van de regel of op "Openen" aan het einde van de regel.

Hoe kan ik mijn wachtwoord opnieuw instellen?

Klik op het inlogscherm op "instellen wachtwoord".

Je geeft een nieuw wachtwoord in conform de eisen (minimaal 8 tekens, waarvan minimaal 1 hoofdletter en 1 cijfer).

Je ontvangt een e-mailbericht met een link om daadwerkelijk het wachtwoord te activeren.

Let op! Mogelijk is deze e-mail in de spam map terecht gekomen.

Hoe kan ik inloggen op mijn klantenportaal

Je kunt via de link in de e-mail inloggen of via de button Inloggen Mijn Dossier op deze website.

Waarom zijn de vensters met dossiers /documenten klein?

Je kunt eventueel proberen een andere browser te gebruiken. Over het algemeen werkt het klantenportaal goed met Google Chrome en Microsoft Edge.

Waar vind ik de begeleidende brief?

De begeleidende brief kun je vinden in het betreffende dossier onder de tab "Correspondentie".

Mijn account is geblokkeerd, wat kan ik doen?

Wij kunnen het account voor jou deblokkeren. Je kunt contact opnemen via bas@notarisbas.nl. Je kunt hierna weer inloggen met hetzelfde wachtwoord. Je kunt alle reeds gepubliceerde documenten en/of acties weer inzien.

Hoe kan ik mijn e-mailadres wijzigen?

Wij kunnen het e-mailadres voor jou wijzigen. Je kunt contact met ons opnemen via bas@notarisbas.nl. Je ontvangt na de wijziging een e-mail met een link om in te loggen met het nieuwe e-mailadres. Alle reeds gepubliceerde documenten en/of acties blijven zichtbaar.

Er verschijnt een foutcode, wat betekent dit?

100: REGISTRATIE VAN DE KLANT ONTBREEKT;

101: TOEGANG WEBPORTAL INACTIEF;

102: ONJUIST WACHTWOORD;

103: ONJUIST WACHTWOORD, ACCOUNT GEBLOKKEERD;

104: TOEGANG GEWEIGERD, ACCOUNT INACTIEF;

105: TOEGANG GEWEIGERD, ACCOUNT GEBLOKKEERD;

106: ONBEKENDE STATUS ACCOUNT;

107: ONGELDIG TOKEN;

108: ONBEKEND GEBRUIKERS ACCOUNT;

109: SAMENSTELLING WACHTWOORD ONDUIDELIJK;

110: NIET OPGESLAGEN RECORD;

111: MISLUKT NIEUW RECORD TE CREËREN;

112: GEEN OF ONVOLDOENDE GEGEVENS;

113: MISLUKT RECORD TE VERWIJDEREN;

114: RECORD KON NIET GEVONDEN WORDEN;

116: EMAIL HOORT NIET BIJ NOTARIS BAS;

117: PROBLEEM GELIJKHEID WACHTWOORD;

118: WACHTWOORD MIST;

120: GEBRUIKER NIET GEAUTORISEERD VOOR DOSSIER;

Hoe werkt het klantenportaal?

Hier vind je de complete handleiding van mijn klantenportaal.

Waarom zijn niet al mijn dossiers zichtbaar?

Je ziet onder de button Dossiers alleen de dossiers welke in behandeling zijn. Als een dossiers is afgehandeld, verdwijnt deze uit dit overzicht. Je kunt door middel van klikken op de button 'Filter' het dossier weer terugvinden en inzien.

Geen antwoord op je vraag?

Heb je geen antwoord kunnen vinden op jouw vraag? Stel deze dan via het contactformulier.

Contact

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar
Inloggen Mijn Dossier