Een notaris is een jurist die bevoegd is om een notariële akte op te maken in de gevallen waarin dat volgens de wet verplicht is en in de gevallen wanneer dat van hem wordt gevraagd. De notaris heeft daarbij de verplichting om onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Hij moet de betrokken partijen goed informeren over de gevolgen van hetgeen zij vastleggen in de akte. En hij moet de akten volgens de regels opstellen, bewaren en registreren.

Een notaris is een openbaar ambtenaar die in een bepaalde gemeente (standplaats) zijn functie mag uitoefenen. Hij staat onder tuchtrechtelijk en financieel toezicht.

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier