De (kandidaat-)notaris legt de gemaakte afspraken en verklaringen rechtsgeldig vast in een notariële akte. Deze akte geeft duidelijkheid bij conflicten of als bepaalde zaken veranderen. Na het tekenen van de akte krijg je een kopie (afschrift) mee. De akte zelf bewaart de notaris in het archief van het notariskantoor. De (kandidaat-)notaris verzorgt de werkzaamheden die rechtstreeks of zijdelings uit een akte voortkomen. Zoals bijvoorbeeld het (laten) bijwerken van registers van onroerend goed, huwelijkse voorwaarden, naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen en coöperaties.

Hoe word je notaris?

Als je je studie hebt afgerond, ben je kandidaat-notaris. Direct na je studie, moet je een beroepsopleiding van 3 jaar volgen. Als je deze beroepsopleiding hebt afgerond, mag je waarnemen. Waarnemen betekent dat je de notaris mag vervangen bij bijvoorbeeld ziekte of vakantie. Jouw handtekening is dan rechtsgeldig en de akte die je ondertekent is een geldige akte.

Als je een tijd lang als kandidaat-notaris werkt én je hebt een bepaald aantal uren waargenomen voor een notaris, kun je zelf ook benoemd worden tot notaris. Je moet dan een ondernemingsplan schrijven. Dit plan moet goedgekeurd worden en daarna word je benoemd door de koning. Je wordt als notaris benoemd in een bepaalde regio: je standplaats. Binnen deze standplaats mag jij akten tekenen.

Wat zijn de werkzaamheden van een notaris?

Als notaris heb je de bevoegdheid om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te maken tussen partijen en dit vast te leggen in een notariële akte. Bijvoorbeeld bij het kopen van een huis, opstellen van een samenlevingsovereenkomst, een hypotheekakte, een leveringsakte, het oprichten van een B.V., etc. Deze afspraken kunnen tussen privépersonen, bedrijven of organisaties zijn. De notaris zorgt ervoor dat de afspraken goed zijn vastgelegd en moet waarborgen dat de partijen die een overeenkomst of contract gesloten hebben de inhoud ervan hebben begrepen.

Voor een aantal zaken stelt de wet een notariële akte verplicht (denk aan een hypotheekakte, leveringsakte, samenlevingscontract, B.V. oprichten.) maar voor

sommige afspraken hoef je niet naar de notaris. Je maakt dan een onderhandse akte die niet door de notaris is vastgelegd en gecontroleerd.

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier