Als je een huis koopt, is het vaak nodig om geld te lenen bij de bank. Je neemt dan een hypotheek. Het woord hypotheek is een afkorting van een lening met hypothecaire zekerheid.

Als je een hypotheek aangaat, leen je geld en vestig je een hypotheekrecht. Dit is een zekerheidsrecht voor de geldlener (bijvoorbeeld de bank). De bank mag dan je huis verkopen op een veiling om zo het geleende geld (of een groot deel daarvan) terug te ontvangen. Dit kan de bank doen als je je lening niet meer betaalt.

De lening

Als je geld leent bij de bank voor de aankoop van je huis, ga je naar de bank en maak je afspraken over het geld dat je leent. Deze afspraken zetten jullie in een leningsovereenkomst. Je krijgt van de bank een offerte met alle afspraken over de lening zoals bijvoorbeeld:

  • de te betalen rente;
  • de rentevastperiode;
  • de aflossing van de lening.

Doordat je dit met de bank afspreekt, weet je welk bedrag je per maand aan de bank moet betalen. Ook weet je welke zekerheden de bank eist. Deze offerte is het aanbod van de bank voor de lening. Als je de offerte tekent, sluit je een leningsovereenkomst en zit je vast aan deze afspraken.

Het hypotheekrecht en andere zekerheden

De geldlener wil natuurlijk zo min mogelijk risico lopen dat hij het uitgeleende geld niet terug krijgt. Om zeker te weten dat de lening zoveel mogelijk wordt terugbetaald, stelt de bank eisen om dat risico zo laag mogelijk te houden. Deze eisen worden zekerheden genoemd. Bij een laag risico van de bank, is de bank bereid om geld uit te lenen tegen een lage rente. Behalve het hypotheekrecht kan de bank ook andere zekerheden eisen. Ook kan de bank een lagere rente aanbieden als u zelf extra zekerheden kunt geven (bijvoorbeeld Nationale Hypotheek Garantie (NHG)).

Hypotheekrecht

Het hypotheekrecht is een belangrijke zekerheid voor de bank. Hierdoor kan de bank de woning verkopen en heeft hij ook voorrang bij het betalen van schulden uit de verkoopopbrengst. Zo weet de bank zeker dat hij bijna altijd als eerste wordt betaald uit de verkoopopbrengst. De bank heeft zelfs voorrang op de belastingdienst met het hypotheekrecht.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Een goed voorbeeld van een zekerheid die vaak niet verplicht is, maar wel zorgt voor een lagere rente, is de Nationale Hypotheek Garantie. Je betaalt bij het afsluiten van de hypotheek een premie aan het Waarborgfonds Eigen Woningen. Als de woning moet worden verkocht tegen een lagere waarde dan de hypotheek ("met verlies"), dan betaalt het Waarborgfonds Eigen Woningen het verschil. De bank heeft hierdoor dus een extra zekerheid dat de lening wordt afgelost en kan daardoor een lagere rente aanbieden.

Let op!

Het is niet zo dat je door de Nationale Hypotheek Garantie nooit met een restschuld kunt achterblijven. Je moet aan het Waarborgfonds Eigen Woningen wel kunnen bewijzen dat je ├ęcht niet meer in staat was om de lening te betalen door omstandigheden waar je niet zelf voor hebt gekozen (bijvoorbeeld bij het verlies van je baan of door een echtscheiding).

Niet alle leningen komen in aanmerking voor Nationale Hypotheekgarantie. Voor meer informatie klik hier.

Belastingen

De hypotheekrente die je betaalt, mag je aan het eind van het jaar in mindering brengen op je inkomen voor de heffing van inkomstenbelasting. Je kunt hiervoor eventueel maandelijks alvast een voorschot ontvangen via de belastingdienst. Aan deze belastingaftrek zijn wel voorwaarden verbonden. Laat je daar over informeren!

Verschillende mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten:

Om een hypotheek af te sluiten, zijn er verschillende manieren mogelijk. Wij leggen ze graag aan u uit.

Nieuwe hypotheek

Je kunt een hypotheek afsluiten voor bijvoorbeeld de aankoop van een woning of een verbouwing. Dit kan een eerste of een opvolgende (tweede, derde, etc.) hypotheek zijn. Je gaat hiervoor naar de bank voor een offerte. Als je de offerte van de bank getekend hebt, geef je aan jouw bank door welke notaris de hypotheekakte verzorgt. De bank stuurt de stukken naar de notaris en de notaris maakt de hypotheekakte voor je. De bank stelt strikte eisen aan de inhoud van de akte en de uitvoering van de werkzaamheden. De notaris garandeert de bank een correcte uitvoering van zijn werkzaamheden en uitbetaling van het door de bank overgemaakte geld.

Oversluiten hypotheek

Als je jouw huidige hypotheek wilt onderbrengen bij een andere bank, omdat bijvoorbeeld de voorwaarden gunstiger zijn of het maandelijks te betalen bedrag lager is, dan kun je jouw hypotheek oversluiten (van de ene bank naar de andere bank). Ook hiervoor ga je naar de bank voor een offerte. Na het ondertekenen van de offerte geef je aan jouw bank door welke notaris de hypotheekakte verzorgt. De bank stuurt de stukken naar de notaris en de notaris maakt de hypotheekakte op. De bank stelt strikte eisen aan de inhoud van de akte en de uitvoering van de werkzaamheden. De notaris garandeert de bank een correcte uitvoering van zijn werkzaamheden en uitbetaling van het door de bank overgemaakte geld.

Het verschil met een nieuwe hypotheek is dat bij een oversluiting uw bestaande hypotheek geroyeerd (doorgehaald) moet worden. Wilt u meer informatie over het aangaan of oversluiten van uw hypotheek of het vestigen van een hypotheekrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier