1. De winactie wordt uitgeschreven door Abma Schreurs Advocaten Notarissen. gevestigd te Purmerend. Op deze winactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een offerte heeft aangevraagd en geaccepteerd, met de gevraagde gegevens. Vanaf het moment van accepteren maakt u kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.

5. De looptijd van de actie is van 1 maart tot en met 31 maart. Alle aanvragen en acceptaties na 31 maart dingen niet meer mee naar de prijs.

6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

8. Winnaars worden binnen 10 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

9. Abma Schreurs Advocaten Notarissen kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

12. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Abma Schreurs Advocaten Notarissen hiervoor zorg dragen.

13. Medewerkers van Abma Schreurs Advocaten Notarissen zijn uitgesloten van deelname.

14. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Abma Schreurs Advocaten Notarissen voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Abma Schreurs Advocaten Notarissen.

17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Petra Kamphuis via: 088 – 4334374 of e-mail: bas@notarisbas.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen telefonisch of via e-mail een reactie.

20. Abma Schreurs Advocaten Notarissen sluit elke aansprakelijkheid uit t.a.v. eventuele schade die is ontstaan voor, tijdens of na de ballonvaart.

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier