Notaris Bas (Notarisbas.nl) is een handelsnaam van Abma Schreurs Notarissen.

Abma Schreurs Notarissen streeft er naar om op haar websites, waaronder de website Notarisbas.nl, actuele en betrouwbare informatie te verschaffen. Echter bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) juist is. Abma Schreurs Notarissen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van informatie, noch voor schade in welke vorm dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website.

De informatie is algemeen van karakter en niet zonder nadere consultatie van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van specifieke omstandigheden.

Alle genoemde prijzen, zowel de direct op de website zichtbare prijzen als die in de beschikbare downloads, zijn nadrukkelijk indicatief en vormen een indicatie voor de situaties waarin kan worden volstaan met het opstellen en passeren van een standaard akte en een beperkte inzet van uren door Abma Schreurs Notarissen. De beoordeling of in een specifieke situatie kan worden volstaan met een beperkte uren inzet en een standaard akte is volledig aan Abma Schreurs Notarissen. In de gevallen waarin Abma Schreurs Notarissen van mening is dat dit niet het geval is, is zij niet gehouden om een zaak in behandeling te nemen.

Op de websites van Abma Schreurs Notarissen, waaronder deze website, rusten intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze websites mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming.

Koppelingen (hyperlinks) naar andere websites en bronnen van informatie worden uitsluitend aangeboden uit het oogpunt van gebruikersgemak. Abma Schreurs Notarissen is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de via deze koppelingen verkregen informatie.

Persoonsgegevens die je op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het downloaden van brochure.

Gebruik van je gegevens

Deze gegevens worden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Notaris Bas daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt Notaris Bas de gegevens om de dienstverlening naar jou toe te verbeteren en je te informeren over relevante producten en diensten. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je dat melden via bas@notarisbas.nl. Je gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Terug naar de homepage

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier