Notaris Bas houdt de prijzen laag door zo efficiënt en digitaal mogelijk te werken. Hieronder vind je stapsgewijs een beschrijving van de werkwijze van Bas. Het kan zo zijn dat jouw situatie om meer overleg vraagt of te complex is voor deze standaard werkwijze. In dat geval word je natuurlijk verder geholpen door een collega van Bas bij Abma Schreurs.

Stap 1
Je vult het aanvraagformulier in op de website en drukt op Verzenden. Dit formulier vind je onderaan elke diensten (akte) pagina van Notaris Bas.

Stap 2
Notaris Bas stuurt je een ontvangstbevestiging met een offerte of een vragenformulier met aansluitend een offerte.

Stap 3
Je stuurt aan Bas jouw akkoord op de offerte.

Stap 4
Notaris Bas gaat voor je aan de slag. Hij communiceert zo veel mogelijk digitaal met je. Let er op dat de basis prijzen van Notaris Bas alleen op het zeer lage niveau kunnen blijven door een strak en vlot verloop van de behandeling van uw dossier. Je dient de gevraagde documenten tijdig aan te leveren en kennis te nemen van de tarieven van het eventuele meerwerk.

Stap 5A
Als jouw aanvraag een Samenlevingscontract betreft dan ontvang je van Bas een concept akte, toelichting en een voorstel voor een passeerdatum en -tijd. Daarbij houden we rekening met de door jou aangegeven locatie.

Stap 5B
Betreft jouw aanvraag een Hypotheekakte dan is de notaris afhankelijk van de opdracht van de geldverstrekker (bank). Zodra die is ontvangen door Bas gaat hij aan de slag. Zorg er dus voor dat de geldverstrekker weet dat hij zijn opdracht moet sturen naar Notaris Bas van Abma Schreurs Notarissen. Als de akte gereed is dan ontvang je van Bas een concept akte en een voorstel van de passeerdatum en -tijd. Daarbij houden we rekening met de door jou aangegeven locatie.

Stap 5C
Betreft jouw aanvraag een Leveringsakte dan kan Bas voor je aan de slag zodra je de ondertekende koopovereenkomst per mail opstuurt. Als de akte gereed is dan ontvang je van Bas een concept akte en een bevestiging van de passeerdatum en -tijd. Daarbij houden we rekening met de door jou aangegeven locatie.

Stap 5D
Heb je een combinatie van Hypotheek en Levering aangevraagd? Informeer jouw makelaar en de geldverstrekker (bank) dan zo snel mogelijk over jouw keuze voor Notaris Bas. Wij zijn afhankelijk van de door jouw makelaar aangeleverde koopovereenkomst. Als de akten gereed zijn dan ontvang je van Bas concept akten en een bevestiging van de passeerdatum en -tijd. Daarbij houden we rekening met de door jou aangegeven locatie.

Stap 5E
Heb je een combinatie van een hypotheekakte en leveringsakte aangevraagd en moet Notaris Bas een Koopovereenkomst voor jou opstellen? Informeer jouw makelaar dan zo snel mogelijk over jouw keuze voor Notaris Bas. Wij zijn afhankelijk van de door jouw makelaar aangeleverde gegevens. Heb je geen makelaar? Dan zal Notaris Bas jou laten weten welke gegevens hij nodig heeft voor het opstellen van de koopovereenkomst. Als de koopovereenkomst gereed is dan ontvang je van Bas een concept van de koopovereenkomst en een bevestiging van de datum en tijd van de ondertekening. Daarbij houden we rekening met de door jou aangegeven locatie. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst zal Notaris Bas de concepten van de Hypotheek en Leveringsakte opstellen.

Stap 6
Nu je de concept aktes per mail hebt ontvangen is het goed om deze samen met de toelichting door te lezen. Het maken van de akte blijft mensenwerk. We doen ons best om het te voorkomen, maar er kan een foutje zijn geslopen in de namen, de woonplaatsen, geboortedata, identificatienummers, etc. Mocht je dit tegenkomen dan horen we dit graag direct per mail van je.

Stap 7
LET OP. Notaris Bas heeft je digitaal ook een Afrekening of Declaratie gestuurd. Je moet deze goed bekijken omdat je hier precies ziet of je geld gaat ontvangen, geld moet overmaken of dat je zelf geen actie hoeft te ondernemen (bijvoorbeeld omdat de bank alles voor je betaalt). Als je een geldbedrag moet betalen, zorg er dan voor dat je uiterlijk op de aangegeven datum en zeker 2 werkdagen voor de passeerdatum het geldbedrag stort op de aangegeven notaris bankrekening. De passeerafspraak kan alleen doorgaan als alle gelden op dat moment ook zichtbaar gestort zijn op de juiste bankrekening. Als dit niet het geval is dan is dit niet alleen heel vervelend voor alle partijen, maar dan veroorzaakt dit ook direct extra kosten.

Stap 8
Op de afgesproken datum en tijd komen jij en de eventuele andere partijen samen op het kantoor van de notaris. Tijdens een afspraak van (naar verwachting) maximaal een half uur geeft de notaris een korte toelichting op de aktes die jullie al hebben ontvangen. Aansluitend zet iedereen zijn handtekening onder de aktes en tekent ook de notaris. De notaris zorgt er voor dat de aktes goed worden bewaard en worden ingeschreven in alle daarvoor bestemde registers.

Stap 9
Als je volgens de Afrekening (zie stap 7) geld gaat ontvangen dan kun je dit binnen 3 werkdagen op de door jou opgegeven bankrekening verwachten.


Nog steeds onduidelijkheden? Stuur mij gerust een bericht via het formulier op de contactpagina.

Contact

Waarom Notaris Bas

  • Scherpe prijzen
  • Expertise van Abma Schreurs Notarissen
  • Makkelijk en snel
  • Duidelijk werkplan en heldere tariefopbouw
  • We zitten op meerdere plekken in Noord-Holland
Bas met handen over elkaar

Veelgestelde vragen

Ik kan me voorstellen dat je vragen hebt over onze diensten of werkwijze.
De meeste vragen beantwoord ik op onze veel-gestelde-vragen pagina.

Inloggen Mijn Dossier